in

いつ (itsu)

JLPT N5 Grammar List

when

 Formations 

いつ (itsu) +action+か(ka)

 Examples  

あなたはいつ日本に来ましたか。
Anata wa itsu Nihon ni kimashita ka.
When did you come to Japan?

あなたはいつ大阪に行くのか。
Anata wa itsu Ōsaka ni iku no ka.
When will you go to Osaka?

あなたはいつ中国語を勉強し始めたのか。
Anata wa itsu chūgokugo o benkyō shi hajimeta no ka.
When did you start learning Chinese?

斎藤さんの誕生日はいつか。
Saitō-san no tanjōbi wa itsu ka.
When is Mrs.Saito’s birthday?

その映画はいつ始まりますか。
Sono eiga wa itsu hajimarimasu ka.
When does the movie start?

美術館はいつ開くのか。
Bijutsukan wa itsu hiraku no ka.
When does the art museum open?

薬局はいつ閉まるのか。
Yakkyoku wa itsu shimaru no ka.
When does the pharmacy close?

子供たちの夏休みはいつ終わるのか。
Kodomo-tachi no natsuyasumi wa itsu owaru no ka.
When will the children’s summer vacation end?

See also


Write a Comment

Comment