in

から (kara)

JLPT N5 Grammar List

from, since

 Formations 

Noun + から

 Examples  

ここから新宿駅まで歩いて5分かかる。
Koko kara nījukueki made aruite gofun kakaru.
It takes 5 minutes to walk from here to Shinjuku station.

彼はやっと地獄から逃げ出しました。
Kare wa yatto jigoku kara nigedashimashita.
He finally escaped from hell.

この携帯電話は彼氏からもらいました。
Kono geitaidenwa wa kareshi kara moraimashita.
I got this cell phone from my boyfriend.

私たちは1999年から東京に住んでいる。
Watashitachi wa sen kyuu hyaku kyuujuu ku-nen kara Tōkyō ni sunde iru.
We have lived in Tokyo since 1999.

私が最後に彼に会ってから5年になる。
Watashi ga saigo ni kare ni atte kara go-nen ni naru.
It has been five years since I saw him last.

大学を卒業してから、サッカーをしていない。
Daigaku o sotsugyō shite kara, sakkā o shite inai.
I haven’t played soccer since I graduated from my university.

See also


Write a Comment

Comment